Studietursplanlægning

Meget skal ordnes, før vi som rejselærere i gymnasiet er klar til at drage med en klasse til udenlandske himmelstrøg i 2.hf eller 2.g.  Hf’erne rejser i efteråret, mens 2g’erne tager af sted i foråret. Men hvor skal vi starte vores planlægning, og hvad skal vi huske på, inden vi endelig står klar med fyldte kufferten fyldt med travesko, nerver og bykort?


Studieturen er undervisning, der blot foregår et andet sted. Derfor er det vigtigt, at eleverne i rejseklassen først vælger det foretrukne fagindhold for herefter at afgøre, hvilke to fag der vil være relevante at rejse med. Når først dette og de mulige destinationer er besluttet i samråd med klassen, så kan vi som rejselærere gå i gang med alt det praktiske, der sikrer en god tur. For at gøre processen nemmere, har du her en overordnet to-do-liste, som du kan støtte dig til, hvis du er i tvivl:


I rigtig god tid kontakter du 3-4 rejsebureauer og beder dem sende tilbud på en rejse til de udvalgte destinationer i den gældende rejseperiode. Bemærk, at eleverne maximalt må pålægges en rejseudgift på 3800 kr. inkl. transport til destinationen, overnatninger og morgenmad, lokaltransport og entréudgifter under opholdet . Bed samtidigt klassen udpege 2-3 repræsentanter, der indsamler klassens ønsker for turen, hvorefter rejselærerne og klasserepræsentanterne kan få afholdt et møde.

Herefter skal du i gang med at bestille rejsen, tjekke deadline for depositum, og udarbejde:


1.    -skriftlig besked til eleverne om, at alle rejsepapirer straks skal bringes i orden, så som fornyelse af pas, og visum for elever med udenlandsk statsborgerskab. Dette kan være en udfordring at få gennemført i især 2.hf, så det er vigtigt at gå i gang i god tid. Simon (SHO) kan hjælpe med den fornødne ansøgningsformular.

2.    -skriftlig besked til eleverne om, hvor meget der skal indbetales til rejsebureauet og inden for hvilken dato. Bed i denne forbindelse Dorte (DSK) om at oprette en bankkonto til klassen, hvis registrerings- og kontonummer du så kan opgive til klassen. Tag ikke imod kontanter! Efterfølgende giver det eleverne tryghed, hvis du laver kvitteringer til dem på, at de nu har indbetalt de påkrævede beløb (depositum og restbeløb).

3.    –en liste til rejsebureauet med de eksakte navne, fødselsdage og køn på alle rejsedeltagere. Dette skal være helt i overensstemmelse med data i elevernes og lærernes pas.

4.    -besked til klassen om, at det er muligt at ansøge om tilskud til turen for elever der kan dokumentere, at de mangler de økonomiske midler. Det er Lone (LAV) og Berit (BSD) står for godkendelses- og indbetalingsproceduren.

5.    –ansøgningsskema for din og din kollegas rejse på dertil egnet blanket, som skal afleveres på kontoret.

6.    -udfyldningsblanket, hvor eleverne eller deres forældre skriver under på, at de er informerede om, at de skal have en ulykkes- og/eller rejseforsikring. Samtidigt skal eleven vurdere, om han/hun vil betale en afbestillingsforsikring. Afbestillingsforsikring  kan fås gennem skolen for ca. 65 kr. per person.

7.    -ordensregler, som findes på skolens hjemmeside, hvor eleverne eller deres forældre skriver under på, at eleven kan blive sendt hjem på egen regning, hvis reglerne ikke overholdes.

8.    - et program for turens faglige og eventuelt sociale begivenheder, hvor også hotellets og lærernes mobilnumre står anført, så eleverne kan give oplysningerne til hjemmet før afrejse. Dette program skal afleveres hos Søren før afrejse.

9.    Kompendie med materiale, der skal læses eller løses før, under eller efter turen? Både 2.hf og 2.g skal lave et studietursprojekt ved hjemkomsten.

10.    - optegnelse over grupper, der evt. skal holde oplæg på turen. Måske er der også en gruppe, der skal stå for et hyggeligt forældrearrangement på lærerværelset efter turen?

11.    – evt. oversigt over værelsesgrupper og elever, der har ansvar for hinanden.

12.    - evt. regler om håndbagage i lufthavnen for at undgå for meget virvar i security tjek.

Fra 1. august 2014 kan man ikke længere bruge det gule sundhedskort som rejseforsikring i Europa. I stedet skal man have et blåt EU-sygesikringskort. Kortet bestilles digitalt på www.borger.dk. Det blå kort giver ret til behandling (nødvendig tandlæge-, læge- og hospitalsbehandling, medicin m.v.) på samme vilkår som de borgere, der er offentligt sygesikrede i opholdslandet. Det kan betyde en vis egenbetaling, hvis opholdslandets borgere i en tilsvarende situation også skal betale. Ud over det blå EU-sygesikringskort, skal du også medbringe penge, som klassen skal bruge på transport, entréer og så videre, når I er nået frem. Desuden skal en af rejselærerne medbringe et visakort.

Tilbage er der blot at glæde sig. Studieturen er en fantastisk måde at komme tættere på hinanden - både for elever og rejselærere. Og husk så til allersidst: Der er altid hjælp at hente hos kolleger eller på kontoret, hvis du er i tvivl om noget.