Studieture

En del af undervisningen foregår ud af huset. Man kan komme af sted på både kortere og længere ture. De korte kalder vi ekskursioner og kan typisk være en tur i teatret, virksomhedsbesøg, besøg i Folketinget eller lignende. Ekskursioner er undervisning og der er derfor mødepligt, som til den almindelige undervisning. Transport og evt. adgang skal man selv dække.

I 2.g og 2.hf er man af sted på en længere tur - studieturen.

Når man tager på studietur er målene mange. Der er selvfølgelig den faglige dimension, for studieture er jo undervisning, der bare foregår et andet sted.

Så er der også den kulturelle dimension, som ikke må undervurderes. Vi rejser ud for at opleve andre kulturer, for at blive inspirerede, udfordrede, chokerede og underholdt. Og så bliver vi klogere på os selv i mødet med andre. Dette hænger tæt sammen med den sidste dimension af studieturene, nemlig den sociale.

Der er en kontakt med lokalbefolkningen som man ikke kan læse sig til derhjemme, og så er der selvfølgelig klassens sammenhold som bliver afprøvet og forhåbentligt styrket.

Hvad må en studietur koste?

Af hensyn til elevernes økonomi må en studietur maksimalt koste 3800 kr. pr. elev inklusiv selve rejsen, overnatning, entréer, udflugter og lokaltransport m.m. Hvis turprisen inkluderer frokost og aftensmad kan der gives dispensation til ekstra udgifter.


Links

Se pjecen om stx-studieture 2017-2018 her.

Hent pjecen om hf-studieture 2016-17 her

 

Ordensregler

På studieture og andre rejser ud af huset gælder skolens almindelige ordensregler. Derudover skal lokale normer og ordensregler overholdes efter lærernes anvisninger.

Studieturene er i udgangspunktet alkoholfrie, men lærerne kan tillade, at der indtages alkohol i begrænset omfang uden for undervisningstiden, dog ikke stærk alkohol/spiritus. Lærerne oplyser altid på forhånd om de regler angående alkohol, der gælder for rejsen. For så vidt angår rusmidler gælder det på studieture og andre rejser ud af huset, at eleverne ikke må medbringe, indtage, udveksle eller være påvirkede af rusmidler. Der kan ikke aftales nogen fravigelser herfra.

 

Ved overtrædelser af reglerne på studieture og andre rejser ud af huset vil sanktionerne beskrevet i studie og ordensreglerne kunne komme på tale. Endvidere kan eleven blive hjemsendt for egen regning, dog altid i samråd med rektor.