Ekskursioner

Ekskursioner er ture uden for skolen. De kan være korte, som en tur på virksomhedsbesøg i lokalområdet, eller de kan være længere, som en flerdagsekskursion med et sprogfag.

 

Ekskursioner er undervisning, så der er i udgangspunktet pligt til at deltage – også selvom der kan være en egenbetaling. At det er undervisning betyder også at skolens studie- og ordensregler gælder på ekskursioner.

 

Flerdagsekskursioner foregår i 3.g – enten i efteråret eller i foråret. Det er muligt at rejse to hverdage og evt. inddrage en weekend. Turene må højst koste 2.000 kr. pr. elev (rejse + overnatning + fagligt program).