Til ansøgere om optagelse på stx og hf

Tak for jeres ansøgninger!

Vi har i år modtaget mere end 400 ansøgninger om optagelse.

Fredag den 17. marts 2017 er der sendt kvitteringsbreve fra Greve Gymnasium til alle ansøgeres e-boks, hvor vi bekræfter modtagelsen af ansøgningerne og den videre procedure er beskrevet. Ligeledes er der fredag d. 17. marts 2017 sendt breve til de ansøgere, som skal til optagelsesprøve.

Optagelsesprøven finder sted onsdag den 29. marts 2017.
Resultatet af optagelsesprøven forventes udsendt senest torsdag den 6. april 2017.

Hvis du mod forventning skal overflyttes til andet fordelingsområde, vil du få brev om dette senest den 19. april 2017.

Den 28. april 2017 udsendes brev om endelig optagelse med mødetidspunkt mv.

Senest d. 23. juni 2017 udsendes brev om klassedannelse og andre praktiske oplysninger vedr. 1. skoledag m.m.

Første skoledag er mandag den 14. august 2017.

Vi glæder os til at se dig!